Trzynastka nie taka pechowa.

Warsztat trzynasty-brzmi złowrogo… Jednak jak się okazało wcale nie był pechowy. Po krótkiej rundzie początkowej, uczestnicy mogli się sprawdzić w „ulubionym” ćwiczeniu na pamięć i koncentrację – „Mucha”.

W13-1

Po początkowej rozgrzewce rozpoczęliśmy trening pamięci. Było to ćwiczenie na zapamiętanie typowych figur matematycznych, krzywej oraz liter. Ćwiczenie wypadło pozytywnie u wszystkich uczestników.

W13-2

Rozpoczęliśmy część matematyczną. Poruszyliśmy ostatni temat z działu własności funkcji tzn. przekształcanie wykresów funkcji. Po krótkim wykładzie rozpoczęliśmy konkurencję „sznurkową”. Uczestnicy podzielili się na trzy zespoły dwuosobowe. Zadaniem każdej grupy było odpowiednie przekształcenie wykresu funkcji. Kartezjański układ współrzędnych był naniesiony na podłodze za pomocą taśmy malarskiej, zaś wykresy funkcji powstawały za pomocą odpowiednich układów sznurków dwóch różnych kolorów. Po zaciętym pojedynku wyniki przedstawiały się następująco: „alfa” – „obojętnie” – „nie wiem” odpowiednio 2:1:2. Gratuluję!

W13-3

Jak zaciekawić uczniów lekcją matematyki?

Wypełnij formularz, by otrzymać opis i przykład użycia storytellingu na lekcji matematyki.

email marketing powered by FreshMail