Finał I Edycji Akademii Matematyki Kreatywnej.

W14-1

Finał I Edycji Akademii Matematyki Kreatywnej stał się faktem. Dziś na czternastym warsztacie podsumowaliśmy materiał z wcześniejszych zajęć. Odbył się teleturniej „Jeden z sześciu” (choć faktycznie stawiło się pięciu uczestników). Pytania obejmowały dwa główne działy matematyki: Zbiory i liczby oraz Funkcje i jej własności. Dotyczyły zarówno teorii jak i praktyki. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z różnych definicji matematycznych, zastosowań własności i arytmetyki. Po zaciętej walce wygrała Basia. Gratulacje! Po konkurencji na wzór słynnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu” podsumowaliśmy warsztat. Podzieliliśmy się naszymi wnioskami na temat przebiegu zajęć i umówiliśmy się na drugą edycję szkolenia. Po warsztacie wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa w Akademii Matematyki Kreatywnej.

W14-2

Jak zaciekawić uczniów lekcją matematyki?

Wypełnij formularz, by otrzymać opis i przykład użycia storytellingu na lekcji matematyki.

email marketing powered by FreshMail